KURUMSAL

KURUMSAL

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Ulaştığımız tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve memnuniyet oranını arttırmak
 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
 • İç ve dış pazarda oluşturduğumuz 'iyi kaliteli ürün' kabulümüzün sürekliliğini sağlayacak çalışmalarda bulunmak
 • Üretim ve ürün çeşitliliği kapasitemizi arttırmak
 • Üretmiş olduğumuz ürünlerde ve proseslerde (mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel dış analizler ile) iyi kalitenin yanı sıra ‘Güvenli Ürün’ üretimini garanti etmek
Şirketimizin Kalite Politikasıdır.

VİZYONUMUZ

Türkiye’de ve bölgemizde, kendi alanımızda örnek ve önder kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ
 • Tüketicimizi ve müşterimizi; sektörümüz, yeni ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek, gelişmelerden, olabilecek risklerden ve imkanlardan haberdar etmek,
 • Sektörde ulusal ve uluslararası ölçekte temsil etmek,
 • Yeni pazarlar oluşturmak, mevcut pazarlarda pay artırmak için sektörümüzü etkin kılmak ve teşvik etmek,
 • Uluslararası pazarda, etkin ve sürdürülebilir kalitede ürün, hizmet sunmak.
 • Sektörümüzün, çağdaş yönetim anlayışıyla paylaşımcı ve katılımcı yönetime, kurumlara sahip olmasını sağlamak
Misyonumuzdur.

İŞ KURALLARIMIZ
 • İnsan sağlığına, hayatına ve çalışanlarımızın haklarına saygı göstermek,
 • Ekolojik sisteme ve çevrenin korunmasına saygılı olmak,
 • İş ilişkisi içerisinde olduğu tüm ülkelere, bölgelere ve kişilere eşit davranmak,
 • Eşitlikçi ve katılımcı yönetim ilkelerine sahip olmak,